Kund - Papperslösa möten

vad gjorde vi på
jimdavis labs.

Atea ville erbjuda kunder en applikation för att enkelt kunna koppla information från Sharepoint till iPad. JimDavis Labs fick i uppdrag att utveckla en iPad-applikation för att åskådliggöra information från Sharepoint på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.

Applikationen gör det möjligt för kunder att utnyttja befintliga Sharepoint-plattformer för att förenkla samarbete, samverkan och distribution av data i stora eller små grupper. I och med att applikationen använder befintlig data från Sharepoint är det en kostnadseffektiv lösning då kunderna redan gjort investeringen och kan nu komma åt informationen i sina iPads. Applikationen finns både för iOS och Windows.

• Design • Struktur • iOS Utveckling • APP • Windows
Kund - Papperslösa möten

vill du veta mer om hur vi skapar
affärsdrivande digitala lösningar?

Kontakta Aleksander via aleksander@jimdavislabs.se eller +46 70962 93 91
Du kan också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.
Jag godkänner hantering av personuppgifter