Störst utbud av
begagnad IT-utrustning!

Think green - återanvänd för en bättre miljö

ArrowDirect är Nordens största portal för begagnade datorer. Genom återanvändning av begagnad IT-utrustning bidrar ArrowDirect till en mer klimatsmart konsumtion och gör hållbarheten till en del av lönsamheten. Varje månad levererar ArrowDirect tusentals begagnade och rekonditionerade datorer och produkter av hög kvalitet och förlänger livet på tekniken.

Konvertera klimatsmart

När vi arbetar med ArrowDirect följer ”Think Green” med oss i allt vi gör och återspeglas i den kommunikation vi utför. Målsättningen är att öka konverteringarna, bygga varumärkeskännedom och samtidigt öka medvetenheten kring hur man som konsument kan bidra till en mer hållbar konsumtion och ett minskat klimatavtryck. Med en utarbetad strategi har ArrowDirect genom målgruppsanpassad digital marknadsföring ökat sin försäljning på den svenska marknaden.

• Digital marknadsföring • E-handel • Sociala medier

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!