Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största hänsyn och respekt. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge


De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Syftet med insamlingen


Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Du kan ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke


Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarigNamn: Aleksander Domazetovski (personuppgiftsombud)
Telefon: 0709-629391
E-post: aleksander@jimdavislabs.se

JimDavis Labs ℅ JDLabs AB (personuppgiftsansvarig
Organisationsnummer: 556713-5370
Västergatan 7
352 31 Växjö

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!