#digitallove

Med otalig kreativitet, tydlig strategi och ett genuint engagemang tar vi utmaning till digital lösning och mätbar affärsnytta.

Strategi, design, teknik och marknadsföring i symbios förvandlar visioner till affärsnytta. Med vår erfarenhet och kunskap av digitala lösningar hjälper vi dig med dina kommunikativa utmaningar – oavsett om det handlar om en webbplats, webbshop, sociala medier, app eller något annat skapar vi kreativa lösningar för att tillsammans uppnå dina mål.

Fråga &
Analysera

Vi är nyfikna på din verksamhet och vill veta så mycket som möjligt om hur du gör affärer - det är det som gör att vi kan göra ett så bra jobb som vi önskar. Tillsammans går vi bland annat igenom nuläge, målgrupp, köp– och säljprocesser, omvärld och varumärke och lägger grunden för den väg vi väljer att gå. Som din partner är vi måna om att det ska gå bra för dig och att du uppnår dina mål.

• Digital strategi • Content

Förstå &
Visualisera

Med avstamp i strategiarbetet arbetar vi fram ett koncept som utmärker sig, förstärker den kreativa idén och stödjer uppsatta mål och syften. Med andra ord tar vi det komplexa och krångliga till något begripligt och intresseväckande och presenterar utvalda delar i form av flödesscheman, grafiska profiler och designskisser. Där inkluderas allt från struktur, innehåll och interaktionsdesign till tonalitet i bild och språk.

• Webbdesign • Sökmotorsoptimering

Producera &
Publicera

Det handlar inte bara om att det ska vara visuellt snyggt – vi är ute efter upplevelsen. Med lång erfarenhet och kunskap inom olika plattformar och tekniker skapar vi affärsdrivande digitala lösningar med användaren i fokus.

Parallellt med utvecklingen skapar och paketerar vi unikt, relevant och intressant content för att vid lansering stärka närvaron med annonsering och digital marknadsföring.

• Webbutveckling • Apputveckling • E-handel

Agera &
Optimera

När lanseringen slagit i kraft börjar det löpande arbetet med att läsa av, kontrollera och mäta hur användarna beter sig. Utifrån analys optimerar vi innehållet och redogör för hur närvaron i de digitala kanalerna genererar gentemot de mål vi satt upp.

• Digital marknadsföring • Support, uppföljning & förvaltning

#playsmorelikejim

Ett urval av kunder som vi rest digital tillsammans med


Jimdavislabs partner Leo and I

Vi har skapat rak och enkel kommunikation sedan 1999.