Digital strategi

Känner du dina kunder?

Att lyckas med sin marknadsföring handlar inte om tur. Det handlar om att lära känna sina kunder och veta vem det är du pratar med. Det är inget nytt att användaren har förväntningar och behov, men mottagaren är idag allt mer medveten och ställer högre krav på det du kommunicerar. Utan en strategisk målgruppsanpassning riskerar man att chansa för mycket och förutsättningarna för att nå sin fulla digitala potential minskar.

Dagens tillgång till mängden data gör det möjligt att uppmärksamma vad människor bryr sig om och hur deras behov ser ut vilket hjälper dig vara relevant och ta fram rätt content i rätt kanaler. Med insikten om vilka dina kunder är och vad de förväntar sig blir det lättare att anpassa kommunikationen - vilket ökar både trafiken, konverteringarna och skapar värde hos dina kunder.

 

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!