Innehåll

Tänk utanför boxen, eller gridden

Webbdesign 2019 handlar om användarupplevelse, asymmetri och brutna mönster i layouten. Visuell hierarki, ovanliga placeringar, varierande färger och texturer skapar en känsla av djup som du inte kan få i en grid-baserad layout.

Använd och kombinera olika typsnitt som sticker ut och vågar ta plats, då skapas dynamik och webbplatsen får en starkare identitet samtidigt som du riktar uppmärksamheten på det innehåll du vill att användaren ska hitta. 

Var kreativ med eftertänksamhet, engagera användaren på webbplatsen och skapa liv i dina layouter.

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!