Marknadens mest
klimatsmarta balkonglösningar

Attraktiva och klimatsmarta balkonglösningar för en bättre livskvalitet

Balco är störst i Europa på inglasade och öppna balkonger. Deras lösningar ger fasader nytt liv och bidrar till att förstärka husets karaktär samtidigt som boendemiljön blir tryggare och attraktivare.

Bollplank med digital expertis

Som digital partner bistår vi Balco övergripande med digital kommunikation. Vi hjälper dem att skapa affärsdrivande digital närvaro med slutkunden i fokus med allt från idé, strategi, design och content för digital marknadsföring och sociala medier till utformning och optimering av webbplats. Vad kan göras bättre och hur? Hur kan Balco synas bättre och var? Vi vägleder dem i vilka kanaler som passar bäst för aktuella behov och önskemål och är bollplanket med digital expertis.

• Film • Idé • Strategi • Design • Utveckling • Digital marknadsföring • Sociala medier

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!