Made in Mörkaskog
sedan 1967

Med kärlek till
plankgolv i över 50 år!

I hjärtat av Småland ligger Mörkaskog och Rappgo’s golvfabrik. Här har familjeföretaget i mer än 50 år tillverkat exklusiva trägolv på beställning. Idag kan Rappgo stoltsera med marknadens bredaste plankgolv av varierande träslag och ytbehandlingar, efterfrågade världen över.

Sveriges bredaste plankgolv!

De breda tiljorna har blivit Rappgo’s signum och med näst intill oändliga kombinationsmöjligheter ges möjligheten att skapa ett golv efter eget behag.

”JimDavis Labs har hjälpt oss bygga varumärkeskännedom online. Att vara mer synlig digitalt får oss att nå en bredare målgrupp och öka efterfrågan på våra produkter”.

Jens Olson, VD Rappgo

Digital närvaro leder till ökad efterfrågan

Inspirerande och informerande var grundläggande faktorer vid utformningen av Rappgo’s webbplats. Målsättningen med vårt uppdrag åt Rappgo är att bygga varumärkeskännedom och öka efterfrågan. Från utformning av idé, koncept, design och utveckling av webbplats ansvarar vi även för digital marknadsföring, sociala medier och trycksaker. En väl utformad strategi och noggrant uppsatta mål för Rappgo’s digitala närvaro har resulterat i att trafiken till hemsidan mer än fördubblats under år 2019 jämfört med förgående år.

• Idé • Strategi • Design • Utveckling • Digital marknadsföring • Sociala medier • Trycksaker

Är ni redo to #bemorelikejim(digital resa)?
Låt oss ta den tillsammans!
Kontakta oss på 0470-53 25 70
eller hej@jimdavislabs.se,Vi hörs!